Borgboda är en perfekt naturstig för den historiskt intresserade. Stigen är utmärkt med vitmålade stolpar och börjar genom beteshagar för att snart leda uppför Borgberget där fästena till Ålands äldsta fornborg finns bevarade. Längst stigen finns även sittbänkar och vackert träsnidade figurer. Precis i början av stigen finns en röd liten stuga ”Idas stuga”, som idag fungerar som ett litet museum.

Adress & kontakt

Vår adress

161-207 Rangsbyvägen 22430 Åland

GPS-koordinater

60.2712563, 20.0933043