Kalen är ett av Kökars vackraste och kanske intressantaste områden.

Här finns storslagen natur, grått urberg, fornlämningar och historiska minnesmärken. Vandringsleden är upplagd så att det finns tre alternativa start- och slutpunkter, vilket ger vandraren möjlighet till olika långa vandringssträckor.

Karta finns på kommunkansliet i Karlby.

Klicka här för att läsa kökarbon Sylvia Sundströms beskrivning av vandringsleder på Kökar: PDF Vandringsled Kökar

 

Adress & kontakt

Vår adress

Kalen, Kökar, Åland

GPS-koordinater

59.92345255358416, 20.904664993286133