Inom Mariehamns Stads friluftsområde på Järsö finns ett välutvecklat nät av naturstigar som ger besökaren möjlighet att uppleva den synnerligen mångformiga och artrika naturen inom området.

Stigarna börjar vid en parkeringsplats med grill och rastbord i nära anslutning. Inom områdets lövängar, hassellundar och strandängar finns en rik flora och fauna.

Adress & kontakt

Vår adress

60.014472, 20.009753

GPS-koordinater

60.0147223, 20.0093214